MYoMY – Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Acj van Heesch
September 17 2022 13:08
O.L. van Rossem - Reijnders
May 5 2022 08:35
Ruud Schrijver
December 2 2021 10:30

MYoMY Activity feed

Goodforall uploaded the annual report for jaarrekening 2021
January 16 2023 10:42
Goodforall uploaded the annual report for jaarrekening 2020
January 16 2023 10:42
Goodforall uploaded the annual report for jaarrekening 2019
January 16 2023 10:41
Goodforall uploaded the annual report for jaarrekening 2018
January 16 2023 10:40
Goodforall
January 16 2023 10:36
Goodforall posted an important announcement
July 11 2022 10:25

Hernieuwde opschorting van aflossingsbetalingen

In maart 2020 heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen (“stichting”) Goodforall B.V.
(“uitgevende instelling”) toestemming verleend om de aflossingsbetalingen voor een periode
van 6 maanden op te schorten. Deze maatregels hield verband met de gevolgen van de
pandemie voor de uitgevende instelling.

Vorige maand heeft de directie van de uitgevende instelling contact opgenomen met de
stichting met betrekking tot acute betalingsproblemen die hun oorsprong vinden in de
logistieke ontwrichtingen die de afgelopen tijd wereldwijd tot problemen leiden. De stichting
verwijst hierbij verder naar het bericht van de uitgevende instelling van 30 juni 2022.

Op grond van het bovenstaande de stichting van oordeel dat er sprake is van een spoedeisend
geval in de zin van artikel 11.11 van de trustakte tussen de uitgevende instelling en de
stichting van 25 maart 2019.

De stichting verleent de uitgevende instelling hierbij opnieuw toestemming tot het
opschorten van alle aflossingsbetalingen uit hoofde van de obligaties met betrekking tot de
periode van 1 juni tot en met 31 december 2022, met dien verstande dat de looptijd van de
obligaties met een periode van 7 maanden wordt verlengd onder de huidige voorwaarden.

De stichting is van oordeel dat deze maatregel niet kan worden uitgesteld en roept
vergadering van obligatiehouders bijeen om de machtiging van de obligatiehouders voor deze
maatregel te verkrijgen.

De stichting heeft kennis genomen van het feit dat de uitgevende instelling de rente op de
obligaties afgelopen maand niet heeft betaald. De stichting dringt er bij de uitgevende
instelling op aan om deze rente alsnog zo spoedig mogelijk te betalen en ook de toekomstige
rentebetalingen tijdig te verrichten.

Indien u naar aanleiding van deze mededeling vragen heeft dan wordt u verzocht die
uitsluitend via het onderstaande e‐mailadres naar de stichting te sturen.

Stichting Obligatiehoudersbelangen

M.C. Olie S.G. van de Vusse
Voorzitter Penningmeester

E‐mail: info@obligatiehoudersbelangen.org

Goodforall posted an important announcement
July 1 2022 16:35

Update voor investeerders

Al eerder hebben wij gemeld dat Goodforall bv in het eerste half jaar nog veel last heeft gehad van de nasleep van de Corona crisis. De reorganisatieplannen zijn inmiddels in gang gezet en ook zijn de tekenen van herstel zichtbaar.
Wij zullen u hier spoedig verder over berichten. Echter de gemiste omzet die tijdens de eerste 2 kwartalen van dit jaar optrad komt niet meer terug hetgeen ons liquiditeitsproblemen brengt voor de rest van dit jaar.

Wij zijn in gesprek met de betrokken partijen met betrekking tot de financiële reorganisatie echter dit verg meer tijd. In ieder geval kan Goodforall voor het eind van deze maand de aflossing en rente niet kunnen voldoen.

Wij vertrouwen erop u voor eind juli berichten over de verdere reorganisatie.

Goodforall posted an important announcement
June 2 2022 15:54

Bericht voor investeerders


Geachte investeerders,

Helaas moet ik u hierbij berichten dat MYoMY/Goodforall lastige tijden beleeft. Tijdens de afgelopen 2 jaar was het tegengaan van beweging buitenshuis het beleid om corona te bestrijden. En, een nieuwe tas wil je kopen om naar buiten te gaan. Naar, werk, school, vrienden, restaurant of festival.

Dit heeft 2 jaar lang een flinke omzetkeldering teweeg gebracht. Wel hebben we net genoeg orders kunnen plaatsen om onze fairtrade werkplaatsen aan het werk te houden. Immers, de crisis komt daar nog harder aan dan in onze westerse wereld.

Tegelijkertijd hebben we heel hard gewerkt aan innovatie om met de markt mee te bewegen. We hebben een prachtig fairtrade project in Europa (Roemenië) opgestart om 3 redenen:

1. Er is veel vraag naar vegan producten. Echter deze materialen komen vooral uit Italië (Appleskin: imitatieleer gemaakt van oa klokhuizen en schillen van de appelsap industrie in Bolzano, Italië). Heen en weer transporteren naar Bangladesh kost erg veel tijd, geld en vervuiling.
2. Circulariteit is gelukkig nu ook breder een hot topic geworden. Wij kunnen producten maken van teruggestuurde tassen en restleer. Ook dit moet relatief dicht bij huis geproduceerd worden.
3. Naast ons prachtige armoedebestrijdingsproject in Bangladesh willen we kort op de markt kunnen werken omdat de transportkosten enorm toenemen (de kosten van een container zijn bv van 2000,- per container op hun hoogtepunt rond 19.000,- geweest). Ook willen we kort op de markt kunnen produceren om minder cashbeslag te hebben en sneller te kunnen acteren op veranderende vragen uit de markt.

Echter een project als Roemenië vergt tijd; mensen moeten opgeleid worden om onze modellen te kunnen maken en de werkplaats moet worden ingericht om efficiënt te kunnen werken. Wij konden hier September 2021 mee beginnen en de resultaten zijn inmiddels veelbelovend; de eerste Appleskin collecties worden begin Juni aan onze retailers uitgeleverd.

Bovenop de 2 jaar Coronacrisis kregen we te maken met nog een grote tegenslag: vertragingen doordat bepaalde materialen in Bangladesh en India niet meer of later verkrijgbaar waren. In combinatie met de huidige containercrisis heeft ervoor gezorgd dat de Spring Summer collectie pas in Mei werd uitgeleverd in plaats van de gebruikelijke Februari. Normaal gesproken zouden de retailers deze collectie in ca April hebben uitverkocht waarna ze normaal gesproken een additionele order zouden plaatsen. Dit heeft wederom een omzetderving van zeker 2 maanden gekost, die niet meer terug komen.

De conclusie is dat de containercrisis hard aan komt na de 2 eerdere crisisjaren. Ondanks alle inzet en maatregelen zijn wij genoodzaakt om ons te beraden op een reorganisatie om door te kunnen gaan. We houden u op de hoogte.

Daarnaast nodigen wij u natuurlijk van harte uit om langs te komen bij onze Brandstore in de Berenstraat 22a te Amsterdam of op onze website www.myomy.nl. Alle omzet is meer welkom dan ooit welkom en onze tassen zijn prachtig zoals u weet. Voor zeer gewaardeerde relaties als u geldt een kortingscode van 25%: INTIMI op de webshop.

Met vriendelijke groet,

Marja Baas
Founder en directeur MYoMY (Goodforall bv)

URL: https://www.myomy.nl
Goodforall posted an important announcement
March 23 2020 16:38

Mededeling van Stichting Obligatiehoudersbelangen aan de obligatiehouders van Goodforall B.V. (MYOMY)

Datum: 23 maart 2020

Onderwerp: opschorten van aflossingsbetalingen

Vorig jaar heeft Goodforall B.V. (“uitgevende instelling”) obligaties uitgegeven via Rabo & Crowd. Deze obligaties zijn genoteerd aan en worden verhandeld via Nxchange.

De directie van de uitgevende instelling heeft op 20 maart 2020 contact gezocht met Stichting Obligatiehoudersbelangen (“stichting”) in verband met de buitengewone omstandigheden die verband houden met het Covid-19 virus. De uitgevende instelling wordt geconfronteerd met sterk dalende verkopen als gevolg van de sluiting van haar voornaamste distributiekanalen zoals bijvoorbeeld de Bijenkorf. Daarnaast heeft het Covid-19 virus ook grote nadelige gevolgen voor het productieproces in Bangladesh.

Op grond van het bovenstaande en gelet op de maatregelen die financiële instellingen de afgelopen dagen hebben aangekondigd ten behoeve van hun zakelijke klanten is de stichting van oordeel dat er sprake is van een spoedeisend geval in de zin van artikel 11.11 van de trustakte tussen de uitgevende instelling en de stichting van 25 maart 2019.

De stichting verleent de uitgevende instelling hierbij dan ook toestemming tot het opschorten van alle aflossingsbetalingen uit hoofde van de obligaties met betrekking tot de periode van 1 maart tot en met 30 augustus 2020, met dien verstande dat de looptijd van de obligaties met een periode van 6 maanden wordt verlengd onder de huidige voorwaarden.

De stichting is van oordeel dat deze maatregel niet kon worden uitgesteld en heeft dan ook geen vergadering van obligatiehouders bijeengeroepen om de machtiging van de obligatiehouders voor deze maatregel te verkrijgen.

Indien u naar aanleiding van deze mededeling vragen heeft dan wordt u verzocht die uitsluitend via het onderstaande e-mailadres naar de stichting te sturen.

Stichting Obligatiehoudersbelangen

M.C. Olie S.G. van de Vusse
Voorzitter Penningmeester

E-mail: info@obligatiehoudersbelangen.org

MYoMYMarja Baas asked a question about Goodforall
March 20 2020 16:51

Category: Shareholders

MYoMY en het Corona virus
Beste investeerders,

We beleven met elkaar een bijzondere periode gedurende deze Corona virus pandemie. Graag brengen wij u op de hoogte van hoe het gaat bij MYoMY. Uiteraard maken wij ons zorgen over de gezondheid van ons allemaal en over onze economie.

Om maar met de deur in huis te vallen: bij 90% van onze klanten is de omzet tot bijna nul gereduceerd omdat de meeste winkels hun deuren gesloten hebben voor deze periode. Online wordt er hier en daar nog verkocht maar mondjesmaat. Wij zijn dan ook ongelofelijk dankbaar met de regelingen die de bank en overheid ons biedt. Uiteraard maken wij ons ernstig zorgen over ons dierbare project in Bangladesh, waar wij met elkaar -u niet in de laatste plaats!- al 45 mensen vanuit de armoede aan een opleiding en een baan hebben mogen helpen. Daar zijn wij trots op maar dat willen we wel graag zo houden. We doen dus wat we kunnen om elkaar blijvend te ondersteunen, ook al verwachten wij dat er dit jaar een omzetgat voor onze klanten en voor ons van minimaal 2 maanden zal vallen (!).

Gelukkig is iedereen daar nog gezond maar de zorgen van Taslima (de oprichter van de werkplaats) zijn vooral dat de overheid niet goed informeert dus niemand weet hoe het er echt voorstaat waardoor de angst groot is. Echter alle voorzorgsmaatregelen worden genomen en de werkplaats is ruim opgezet waardoor de mensen daar zelfs een veiligere plek hebben dan thuis, waar de meeste mensen bijzonder krap behuisd zijn en ook iedereen in de straten letterlijk in elkaars adem loopt. Die 1,5 meter afstand is er dus ver te zoeken.

Echter, de sfeer bij MYoMY is goed en wij werken allemaal vanuit huis. Ieder ochtend hebben we een virtuele dagopening en in de avond een dagsluiting zodat we met elkaar verbonden blijven en snel kunnen acteren.

Ook brengt deze tijd ons tot inzichten: zo als het nu gaat kan het niet langer. We zullen bewuster met elkaar om moeten gaan en bewuster consumeren. Zo goed mogelijk voor onze planeet zorgen en niet onnodig half fabrikaten heen een weer laten transporteren voor een dubbeltje minder….

We mogen trots zijn op onze geweldige zorgmedewerkers, mensen van de politie, brandweer en anderen die het noodzakelijk openbare leven toch zo goed mogelijk door laten lopen. En… als we straks weer bij elkaar mogen zijn zullen wij de gezelligheid en betrokkenheid van onze collega’s op kantoor weer de te meer waarderen.
Wij wensen u een goede gezondheid en zorg voor elkaar toe.

Een hartelijke groet namens het team van MYoMY

Marja Baas, oprichter en directeur